Aktivitetar

Ørsta Idrettslag

Ørsta IL er eit tradisjonelt fleiridrettslag. Laget har vel 1200 medlemmer. Vi har no sju grupper: fotball, handball, friidrett, alpin, langrenn, trim og barneidrett (idrettskule). Hovudstyret er sett saman av dei sju gruppeleiarane samt fem tillitsvalde i eit arbeidsutval (AU). Fleire hundre frivillige er med på å drive aktivitetane i laget. Fotballgruppa har tilsett dagleg leiar samt laiar for fotballfritidsordninga (FFO).

Heimeside

Hovdebygda IL

Hovdebygda Idrottslag er namnet på idrettslaget i bygda Hovdebygda i Ørsta kommune. Idrettslaget vart skipa i 1915 etter initiativ frå Ivar J. Aasen.

Heimeside

Facebook

Sæbø/Åmdal Handball