Om Ørstahallen

Fakta om Ørstahallen

Byggherre og eigar Ørsta kommune v/ seksjon eigedom

Speleflater

3 stk handballflater + matchbane

4 baner minihandball

3 baner futsal

2 baner innebandy

1 bane el-innebandy

4 baner basket + matchbane

12 baner badminton

3 baner volleyball

1 bane for turn m/turngrop


Areal for idrettsaktivitet

Brutto areal 8500 m2

Fri takhøgde speleflater 9 m

119 rom

Godkjent max personopphald 2284 ( fleire med ekstra vakthald)

1100 sitteplassar tribuner

Rom for administrasjon, klubbrom, møterom

Felles vrimleareal og foajé

Har eiga skadestove

Lager for idrettsutstyr


ØIL har eige klubblokale, FFO-lokale, kjøkken, kontor og garderobe

3 stk speleflater (som kvar kan delast i 2 med skilleveggar)

Klatrehall med 15 m høg klatrevegg, kursvegg, buldrevegg og alpin redning

Løpebaner friidrett med hoppegrop

Styrketreningsrom m/apparat

Treningsrom for bordtennis og anna aktivitet

Utvendig løpebane under tak

Garderobekapasitet:

  • 10 garderober, kvar har plass til 26 personar
  • 10 mindre garderober for dommarar og lærarar

Potensiale for store mesterskap:

Hallen er tilrettelagd og har potensiale for store mesterskap; både nasjonalt og internasjonalt

Dette gjeld idrettane handball, klatring, bordtennis, basketball, men også andre idrettar har moglegheiter for slike arrangement.

Planteikningar

1. etasje

2. etasje

Ny symjehall?

Kommunestyret har vedteke budsjettmidlar kr 1 mill til utgreiing av forprosjekt i 2019. Ny svømmehall er tenkt bygd inntil klatreveggen og får felles inngangsparti med Ørstahallen. Utgreiingsarbeidet vert leia av seksjon eigedom og sak vert lagt fram for politisk handsaming i løpet av 2019. Det er opp til kommunestyret å avgjere om det vert løyvd midlar til bygging av svømmehall i 2020/2021.